Hvad arbejder vi med?

Omegnskommunernes Samarbejde er et politisk netværkssamarbejde, hvor kommunerne samarbejder til fælles bedste.

Formand for Omegnskommunernes Samarbejde er borgmester Ole Bjørstorp, Ishøj.

De 15 borgmestre i samarbejdet har vedtaget en fælles handlingsplan der arbejder med en række forskellige temaer.

Handlingsplanens temaer er:

Beskæftigelse og Uddannelse: Tovholder er borgmester Jesper Würtzen, Ballerup.

Trafik og Erhverv: Tovholder er borgmester Thomas Gyldal Petersen, Herlev

Sundhed og Velfærd: Tovholder er borgmester Willy Eliasen, Egedal.

Udestående restancer: Tovholder er borgmester Henrik Zimino, Tårnby

Kommunikation: Tovholder er borgmester Ole Bjørstorp, Ishøj.

Borgmestrene har nedsat en række arbejdsgrupper, som beskæftiger sig med de forskellige temaer og hvis opgave der er, at komme med forslag til politiske initiativer som borgmestrene kan tage i fælleskab. Arbejdsgrupperne består af borgmestrene.

Tovholderne fungerer som talspersoner for samarbejdet indenfor deres respektive ansvarsområder.

Alle borgmestre mødes typisk 4-5 gange årligt.

Herudover mødes de enkelte arbejdsgrupper efter behov.