Videoer fra OS

Hvordan kan kommunalpolitikere sætte sig i spidsen for og lede det lokale samarbejde, der kan bidrage til at  forebygge kriminalitet?  Det var emnet for en OS-konference den 1. februar i Avedøre.

 

Pressen skrev: Vestegnen

Oplæg af Anja Dalgaard – Nielsen om politisk ledelse af den kriminalitetsforebyggende indsats.

Kommunalpolitikernes rolle i forebyggelsen – Lars Holmberg